Šta je to alkoholizam?

Аlkоhоl jе psihоаktivnа supstаncа. Kао i drugе psihоаktivnе supstаncе (PАS) utičе nа psihičkе funkcijе оrgаnizmа i izаzivа psihičku i fizičku zаvisnоst. Dаnаs sе аlkоhоlizаm smаtrа trеćоm bоlеšću sаvrеmеnоg svеtа, оdmаh izа srčаnih i mаlignih оbоljеnjа. Prоcеnе Svеtskе zdrаvstvеnе оrgаnizаcijе (SZО) su dа 3% svеtskоg stаnоvništvа bоlujе оd оvе bоlеsti.

Saznajte više >>>

Šta je to narkomanija?

Psihoaktivna supstanca (PAS) - je svaka materija koja kada se unese u organizam menja jednu ili više psihičkih funkcija. Psihičke funkcije su: mišljenje, pamćenje, opažanje, učenje, emocije, ... U žargonu droga, narkotik, i sl.

Predoziranje – u žargonu overdoz (overdose - eng.), predstavlja uzimanje prekomerne doze supstance koja dovodi do smrti.

Saznajte više >>>

Strah od letenja

Ima puno ljudi u svetu koji se plaše letenja i to nikako ne predstavlja psihijatrijski poremećaj ili bolest. U stručnoj praksi nazivamo to poremećajem tek kada osoba preduzima neuobičajene korake da bi izbegla letenje ili joj izbegavanje letenja ostavlja značajne posledice na ličnom, porodičnom ili poslovnom planu. Uglavnom su klijenti/kinje koji su mi se obraćali za stručnu pomoć želeli da prevaziđu ovaj strah zbog značajnog uticaja na njihov život. Nekada je to uticalo na posao, nekad na porodicu jer nisu bili u stanju da idu na letovanja i zimovanja na udaljene destinacije. Ukoliko neletenje nema uticaj na nečiji život i rad onda nema potrebe za intervencijom, niti motivacije za menjanje navika. Gotovo nijedan čovek se ne menja u ponašanju ukoliko nema snažne motivacije.

Saznajte više >>>