dr Nebojša Baračkov

Procena

Psihijatar kroz diskusiju i odgovarajuće testove (individualno) prolazi sa klijentom/kinjom kroz proces procene. Prvi korak da bi se uradila procena je početni intervju. Početni interviju služi da se razjasni zbog čega je neophodan tretman i koliko će trajati. Za ovu priliku bilo bi potrebno poneti svu prethodnu dokumentaciju, lekarske izveštaje, otpusnice, procene, sudske odluke, drugu dokumentaciju povezanu sa problemom. Nakon finalizacije procene planira se intervencija, odnosno zakazuju dalje sesije i testiranja. Na kraju procene psihijatar saopštava nalaze usmeno ili pismenim putem.

Intervencija

Kada se kaže psihijatrijska intervencija svi odmah pomisle na lekove. Lekovi nekad predstavljaju dragoceno oruđe u psihijatrijskom tretmanu ali nikako nisu obavezan ili jedini aspekt tretmana. Psihijatrijska ordinacija Baračkov Vam pruža spektar psihijatrijskih servisa: savetovanje, treninzi, terapija, urin test za supstance, pravne potvrde, treninzi i radionice za kolektive (prevencija burnout-a, mobinga, itd.) Terapijski cilj ostvarujemo kroz individualnu ili grupnu terapiju (porodična, terapija zavisnika (alkoholizam, narkomanija, pušenje, kocka), bračna terapija (terapija parova)). Grupe se formiraju prema zainteresovanosti i usklađuju sa ostalim aktivnostima ordinacije. Zbog toga se slobodno interesujte kada počinje sledeća grupa i prijavite se.

Prevencija

U prevenciji psihičkih poremećaja redovna kontrola je od ključne važnosti. Profesionalno praćenje i saradnja sa klijentom/kinjom predstavlja najbolju prevenciju ponavljanja problema. Edukacija klijenata/kinja pomaže da da oni sami prepoznaju prve znake i tegobe, te da se odmah jave na kontrolni pregled. Vreme proteklo od prvih simptoma do javljanja psihijatru upravo je proporcionalno dužini tretmana koji sledi (što kasnije-tim duže).

Program lečenja zavisnosti

Da bi bio efikasan tretman mora da uključi sve aspekte individue u proces ozdravljenja. I sve to u skladu modelima dobre psihijatrijske prakse u kojima se kombinuju briga o mentalnom zdravlju, savetovanje (u vezi zavisnosti) i medicinski tretman.
Proces započinjemo detoksikacijom, odnosno čišćenjem organizma od supstanci i njihovih metabolita. To je proces koji u idealnim uskovima traje 7-10 dana. Tokom ove faze radi se na smanjenju simptoma apstinencijalne krize. Nakon detoksikacije započinje faza lečenja koja je vrlo individualna, a podrazumeva rad na motivaciji pacijenta/kinje za izlečenjem i promeni stavova i ponašanja koji pacijenta/kinju drže u „začaranom krugu“. Prevencija recidiva (ponovnog uzimanja) predstavlja fokus ove etape u lečenju. Tokom ove faze rad sa terapeutom se odvija individualno ili grupno, u skladu sa potrebama klijenata/kinja i medicinskim indikacijama. Nakon ove faze dolazi faza praćenja rezultata lečenja (aftercare) kroz kratke kontrolne preglede. I dalje prevencija recidiva ostaje jedan od prioriteta ali se radi i na edukaciji pacijenta/kinje i porodice u prepoznavanju prvih znakova pogoršanja i pojavi žudnje – želje za supstancom.